onsdag 2 december 2009

www.merrjep.com

Shpallje në internet Merrjep.com -
Shpallje falas! Blije atë që të duhet! Shite atë që nuk të duhet!

Publikoni shpalljet e juaja në merrjep.com.
Vetura, Kamiona, Makina, Vegla pune, Shtëpia, Troje, Kompjutera, TV etj..

Vendi me i mire i shpalljeve deh njoftimeve per shqiptaret